Η Εταιρεία

Η εταιρία EUROPACK ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1972 με κύριο αντικείμενο την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού που κατασκευάζουν μηχανήματα συσκευασίας και επεξεργασίας τροφίμων και άλλων προϊόντων. Το τεχνικό υπόβαθρο αλλά και η βιομηχανική εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού πίσω από τις δραστηριότητες, βοήθησε στο να συμπεριλαμβάνονται στην γκάμα των προϊόντων, εταιρείες με καινοτόμες και βιομηχανικά εξελιγμένες λύσεις. Έτσι, η εταιρεία προσφέρει στους πελάτες της όχι μόνο τον εξοπλισμό αλλά και όλη την απαραίτητη υποστήριξη για την εισαγωγή καινοτομιών και νέων εφαρμογών. Η EUROPACK Industrial Solutions, με το ανεπτυγμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης μπορεί, όχι μόνο να υποστηρίζει αλλά και να σχεδιάζει ολόκληρες γραμμές και εγκαταστάσεις προσφέροντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

cialis coupons 2015 open coupon for free cialis
cialis coupons 2015 free cialis coupon coupon for free cialis
coupons for cialis eblogin.com online cialis coupons
coupons for cialis new prescription coupon online cialis coupons
cialis discount coupons online go discount prescription drug cards
cialis discount coupons online go discount prescription drug cards
discount card prescription free cialis coupons cialis free sample coupons
discount card prescription free cialis coupons cialis free sample coupons
imolope stomi imolope produktresume imolope bivirkninger
amantadin parkinson medicintitler.site amantadin pk merz

Μηχανές Παραγωγής

Μηχανήματα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και άλλων προϊόντων.

Μηχανές Συσκευασίας

Μηχανές συσκευασίας σε εύκαμπτα υλικά ή πλαστικούς περιέκτες.

Βοηθητικά Μηχανήματα

Δοσομετρικά, ζυγιστικά, πλυντήρια, μηχανές ελέγχου προϊόντων ή συσκευασιών, ετικετέζες.

Χάρτινη Συσκευασία

Μηχανές για χάρτινη συσκευασία: εγκιβωτιστικά, πολυσυσκευασίες, ασηπτική συσκευασία.
Περισσότερα...